Regisseren

Grip op uw uitrol

Digitale innovatie leidt tot een veelvoud van projecten. Projecten die over organisatiegrenzen heen lopen en decentraal, zoals over vestigingen of afdelingen, uitgerold moeten worden. Deze brede implementaties wilt u sturen door focus op resultaten. Door projectleiders precies te laten zien wat er verwacht wordt. Duidelijke resultaten en deadlines met heldere instructies. U wilt realtime inzicht in de voortgang en bottlenecks van alle projectleiders om bij te kunnen sturen. Sturing die projectleiders ruimte geeft om aan te sluiten op de specifieke context en tegelijkertijd de neuzen gezamenlijk in dezelfde richting houdt.

Hier staat u nu

  • Verouderde planningen
  • Gefragmenteerde Excel bestanden
  • Onduidelijk statisch draaiboek

Hier wilt u naar toe

  • Realtime blijven plannen
  • Integraal overzicht
  • Digitaal lerend draaiboek

Slimme software gebruiken om implementaties drastisch te versnellen, het risico op mislukking te verkleinen en continu in control te blijven.

Waarom

U ziet dat implementaties steeds complexer worden, wat leidt tot stagnatie, hogere kosten, processen die uit de rails lopen en veel frustratie bij betrokkenen. Projectondersteuning vindt reactief en ad hoc plaats terwijl de projecten onderling steeds meer gaan verschillen. Dit maakt het managen van verwachtingen steeds lastiger. Realtime overzicht ontbreekt waardoor afwijkingen te laat zichtbaar worden. Daarnaast vindt de administratie op verschillende plekken plaats, wat kostbare tijd kost. Dit alles leidt tot een kwaliteit die onder de maat is.

Uw digitale draaiboek

Ontwerpen van de brede implementatie.

Uw projectassistent

Optimale uitrol door beschikking over alle middelen.

Uw monitoring

Inzicht en analyses van de voortgang van alle projecten.

Uw administratie

Integrale vastlegging van alle projecten.

Resultaat

U heeft een integrale aanpak voor brede implementaties gerealiseerd. De doorlooptijd van uw projecten is aanzienlijk verkort, waardoor u de realisatie van digitale innovaties heeft versneld. Uw implementaties zijn overzichtelijk geworden door realtime inzicht in de status, voortgang en resultaten. Trends en afwijkingen worden vroegtijdig gesignaleerd. Uw mensen werken effectiever door ze administratief en organisatorisch maximaal te ondersteunen. Met een slim portaal worden betrokkenen geïnformeerd over zaken die specifiek hun belang raken.

Voordelen van I-Knowledge

Dashboard voor realtime inzicht

Digitaal lerend draaiboek

Uitrol met overzicht

Masterclass

Meer weten over dit blok? Woon de bijpassende masterclass bij.

REGIE OP IMPLEMENTATIES OVER GRENZEN

Plan nu een afspraak

Bekijk alle oplossingen van 'Regisseren'

Realiseer uw ambitie, start vandaag.

Neem contact op met onze experts voor een echte kennismaking.