Blockchain & samenwerken in ecosystemen

Blockchain technologie biedt kansen om informatie, eigendomsrechten en andere zaken die van waarde zijn met elkaar uit te wisselen. Het biedt een programmeerbare economie met nieuwe business modellen. Vertrouwen en consensus zijn mogelijk zonder tussenpersonen. De hoogste tijd om uw waardestromen opnieuw tegen het licht te houden samen met de belangrijkste partners in uw ecosysteem. Ga met behulp van een raamwerk op zoek naar toepassingen die daadwerkelijk nieuwe proposities mogelijk maken. Vertaal deze use-cases naar ontwerpuitgangspunten voor data authenticatie & verificatie, slim asset management en slimme contracten. Kies tot slot een passend consensus mechanisme. Pas daarna vindt een technische vertaling voor realisatie plaats.  

Voor wie:

Deze masterclass is bedoeld voor mensen die meer willen weten over hoe zij sturing kunnen geven aan initiatieven met blockchain technologie. Denk daarbij aan:

Beheerders Businessmanagers Informatiemanagers IT-managers Architecten Programmamanagers Portfoliomanagers Consultants

Doelen:

  • Begrijpen van het belang van ecosysteem denken, de rol van uw eigen organisatie, mogelijke waardeproposities en bestaande structuren naast de mogelijkheden die de blockchain technologie biedt.
  • Begrijpen hoe blockchain technologie leidt tot nieuwe gedistribueerde netwerken en hoe processen en transacties hierbinnen plaatsvinden. 
  • Definiëren van een minimum viable ecosysteem met daarbinnen een onderbouwde waardepropositie.
  • Definiëren van het juiste platform op basis van een onderbouwde keuze voor een consensus mechanisme.
  • Definiëren hoe datauitwisseling plaatsvindt op aspecten als audit functies, authenticatie functies, genereren van keys, smart contracts en meer. 
  • Kies het best passende platform waarop realisatie plaatsvindt.

Over deze masterclass

  • 1650,- per deelnemer
  • Nijmegen, Utrecht en Zwolle
  • 3 dagen (10:00-16:00 uur)

Realiseer uw ambitie, start vandaag.

Neem contact op met onze experts voor een echte kennismaking.

6 september 2019 - 13 september 2019 - 20 september 2019 23 september 2019 - 30 september 2019 - 7 oktober 2019 16 oktober 2019 - 23 oktober 2019 - 30 oktober 2019 Data in nader overleg