Microservices & de wendbare organisatie

Een wendbare organisatie is in staat om direct in te spelen op veranderende omstandigheden en klantbehoeften. Het snel implementeren van nieuwe diensten en deze constant kunnen aanpassen is van levensbelang. Om technologische wendbaarheid te realiseren kan gebruik gemaakt worden van een op microservices gebaseerde architectuur. Populair geworden door bedrijven als Netflix, stelt het organisaties in staat extreem kleine diensten te implementeren die volledig onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. Door gebruik te maken van complexe informatieuitwisselings-technieken en data te laten stromen naar de plekken waar het voor uw business direct waarde heeft.

Voor wie:

Deze masterclass is bedoeld voor mensen die meer willen weten over een op microservices gebaseerde architectuur en hoe hier richting aan te geven is. Denk daarbij aan: 

Beheerders Businessmanagers Informatiemanagers IT-managers Architecten Programmamanagers Portfoliomanagers Consultants

Doelen:

  • Begrijpen van de organisatorische en technologische impact van een op microservices gebaseerde architectuur.
  • Begrijpen van het nut en de noodzaak van een API management platform.
  • Definiëren van een microservice context mapping op basis van business drivers.
  • Definiëren van een passende organisatieinrichting waarbij kleine agile teams centraal staan. 
  • Definiëren van een op microservices gebaseerd API landschap met API-providers en API- consumers.
  • Kies een technologie-stack en een passend API-management model.

Over deze masterclass

  • 1650,- per deelnemer
  • Nijmegen, Utrecht en Zwolle
  • 3 dagen (10:00-16:00 uur)

Realiseer uw ambitie, start vandaag.

Neem contact op met onze experts voor een echte kennismaking.

6 september 2019 - 13 september 2019 - 20 september 2019 23 september 2019 - 30 september 2019 - 7 oktober 2019 16 oktober 2019 - 23 oktober 2019 - 30 oktober 2019 Data in nader overleg