Regie op implementaties over grenzen

Tal van uitvindingen worden gedaan, maar innovatie ontstaat pas wanneer deze uitvindingen succesvol geïmplementeerd worden. En daar wringt hem de schoen, want een groot deel van de implementatieprojecten faalt. Dit is helemaal een risico als er sprake is van een brede uitrol: een veelvoud van projecten over organisatiegrenzen heen. Op meerdere plekken kan het mis gaan. Resultaat: stagnatie, hogere kosten, processen die uit de rails lopen en heel veel frustratie bij vele betrokkenen. Dit kan beter, sneller en goedkoper.

Voor wie:

Deze masterclass is bedoeld voor mensen die een next level uitrolproject neer willen zetten. Ook is de masterclass interessant om te leren hoe de uitrol-methodiek de eigen propositie kan versterken

Beheerders Businessmanagers Informatiemanagers IT-managers Architecten Programmamanagers Portfoliomanagers Consultants

Doelen:

  • Begrijpen dat de basis van de uitrol methodiek niet wordt gevormd door de activiteiten, maar door de te produceren resultaten – en welke consequenties dit heeft voor het ontwerp.
  • Begrijpen welke meerwaarde de uitrol methodiek biedt voor de span of control van het programmamanagement.
  • Definieren van de optimale populatie van actoren die nodig zijn voor het welslagen van het project: welke rollen zijn van belang voor het slagen van het project, hoe is hun interactie en hoe kunnen zij optimaal functioneren?
  • Definiëren van de optimale mix van materialen om dit proces te ondersteunen, vanuit de parameters ‘maximale ontzorging’ én ‘less is more’.
  • Kies hoe u met de uitrol methodiek uw brede uitrol ter hand zult nemen: van strategisch en toekomstgericht tot dagelijks operationeel – en hoe dit één continuüm kan worden dat zich eenduidig op succes richt.

Over deze masterclass

  • 1650,- per deelnemer
  • Nijmegen, Utrecht en Zwolle
  • 3 dagen (10:00-16:00 uur)

Realiseer uw ambitie, start vandaag.

Neem contact op met onze experts voor een echte kennismaking.

4 september 2019 - 11 september 2019 - 18 september 2019 27 september 2019 - 4 oktober 2019 - 11 oktober 2019 14 oktober 2019 - 21 oktober 2019 - 28 oktober 2019 Data in nader overleg