Regisseren

Grip op uw competentie

U wilt dat uw digitaal talent in staat is digitale innovaties optimaal te benutten. De juiste mensen, op de juiste plek, op het juiste moment. Constant meten om mensen optimaal te ondersteunen in hun ontwikkeling. Gerichte aandacht voor de brug tussen uw ambities en de gewenste competenties op detailniveau om deze ambities uitvoerbaar te maken. Een basis voor een gerichte ontwikkeling.

Hier staat u nu

  • Focus op huidig functieprofiel
  • Talent lastig te binden en te boeien
  • Kennisniveau een blackbox

Hier wilt u naar toe

  • Focus op gewenste bekwaamheden
  • Binden en boeien met ontwikkelpaden
  • Kennisniveau continu aantonen

Het zijn niet de sterkste of slimste die overleven, maar diegene die zich het beste aanpassen aan een veranderende omgeving.

Charles Darwin

Waarom

U ziet dat er een gat ontstaat tussen wat u met digitale innovatie wilt bereiken en het digitale talent dat daarvoor nodig is. Het talent wat u nu al in huis heeft wil continu leren en vorm blijven geven aan de eigen ontwikkeling. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Het wordt steeds lastiger de technologie te adopteren die enerzijds aansluit bij uw doelstellingen en anderzijds perspectief biedt voor uw digitale talenten. Het continu kunnen aantrekken, doorontwikkelen en behouden van digitaal talent bepaalt uw succes.

Uw ambitie

Begrijpen van het waarom, het hoe en het wat

Uw competentiemodel

Opstellen van een bedrijfsspecifiek competentiemodel

Uw meting

Meten van technische gedragsankers

Uw ontwikkelpaden

Inrichten van continue ontwikkelpaden

Resultaat

U realiseert een continu stuurmechanisme op uw digitale competenties. Afgeleid vanuit uw ambities beschikt u over een bedrijfsspecifiek competentiemodel die het fundament legt voor competentieontwikkeling. Competenties die gemeten worden op basis van concreet aantoonbaar gedrag. U beschikt over ontwikkelpaden die aansluiten bij uw doelstellingen en bij de behoeften van uw digitaal talent. Verschillende vormen van leren zijn op uw specifieke situatie ingericht.

Voordelen van I-Knowledge

Een link van strategie naar uitvoering

Bewezen competentiemodel

Continu blijven binden en boeien

Plan nu een afspraak

Bekijk alle oplossingen van 'Regisseren'

Realiseer uw ambitie, start vandaag.

Neem contact op met onze experts voor een echte kennismaking.

Scan gratis jullie IT-project

Een van de belangrijkste uitdagingen bij een IT-project is dat business & IT-teams samen begrijpen van wat we willen doen en wat we gaan doen.

Hoe gaat dat in jullie IT-project?
Ontdek het vandaag. Gratis en vrijblijvend en ga samen aan de slag.

Bekijk onze scan

You have Successfully Subscribed!