Navigeren

Ontdek de technologie voor uw organisatie

U wilt uw ontdekte projecten realiseren. Projecten die hebben aangetoond waarde te gaan leveren. Bij de realisatie wilt u technologie als hefboom gaan inzetten. U wilt deze technologie in zoverre begrijpen dat het helder is welke impact en afhankelijkheden ermee gepaard gaan. Technologisch succes is afhankelijk van de mate van waardecreatie, de eenvoud om het te laten werken, uw externe omgeving en uw interne competentie. U wilt uw projecten continu kunnen prioriteren om desinvesteringen te voorkomen. U verwacht van uw leveranciers dat een deel van de beloning gekoppeld wordt aan de waarde die het project voor u levert.

Hier staat u nu

  • Projecten na afloop verliesgevend
  • Investeren op basis van uren
  • Investering alleen dragen

Hier wilt u naar toe

  • Vooraf inzicht in potentieel rendement
  • Investeren op basis waarde
  • Investering delen met ketenpartijen

Maak uw concurrenten irrelevant door samen met uw ketenpartijen nieuwe markten te creëren.

Waarom

U merkt dat het lastig is de juiste technologie keuzes te maken. Door toenemende samenwerking heeft een keuze die uw ketenpartij maakt direct impact op de haalbaarheid. Veel discussies ontstaan en kosten stijgen. Door scherp inzicht in ieders voordeel wordt dit voorkomen. Technologie inzetten om waardeproposities te ondersteunen vraagt om investeringen. Investeringen die u samen met ketenpartijen kunt delen. Op basis van continu geleverde waarde kunt u de baten onderling met elkaar verdelen. Dit geldt ook voor IT-leveranciers die u deels kunt belonen op basis van aantoonbaar geleverde waarde.

Uw technologische zoektocht

Inzicht in de impact en afhankelijkheden op uw organisatie.

Uw portfolio map

Visualiseer uw projecten op basis van uw externe omgeving en interne competentie.

Uw project prioritering

Prioriteer uw projecten op basis van waardecreatie en eenvoud om uit te voeren.

Uw gedeelde investering

Identificeer waardetransacties voor gedeelde beloning.

Resultaat

U heeft technologie keuzes voor uw projecten gebaseerd op de haalbaarheid en de waarde die geleverd wordt. Door visueel inzicht verloopt de samenwerking met ketenpartijen beter. Elke partij weet welke baten te verwachten zijn wanneer er geïnvesteerd wordt in complexe technologie. Door het continu vastleggen van waardetransacties bent u in staat de gerealiseerde baten onderling met elkaar te verdelen. Dit geldt tevens voor de leveranciers van de technologie. U doet het samen.

Voordelen van I-Knowledge

Betalen na geleverde waarde

Waarde en haalbaarheid staan centraal

Investering delen met ketenpartijen

Plan nu een afspraak

Realiseer uw ambitie, start vandaag.

Neem contact op met onze experts voor een echte kennismaking.

Scan gratis jullie IT-project

Een van de belangrijkste uitdagingen bij een IT-project is dat business & IT-teams samen begrijpen van wat we willen doen en wat we gaan doen.

Hoe gaat dat in jullie IT-project?
Ontdek het vandaag. Gratis en vrijblijvend en ga samen aan de slag.

Bekijk onze scan

You have Successfully Subscribed!