Navigeren

Ontdek uw ecosysteem

De wereld verandert, uw wereld verandert. U wilt inzicht en overzicht in de interacties die plaatsvinden binnen uw ecosysteem. Constant nieuwe waardeproposities ontdekken. Samen met uw ketenpartners vaststellen welke activiteiten nodig zijn om slim samen te werken. De beschikbare data van het ecosysteem gebruiken om op basis van feiten vast te stellen of het zinvol is samen digitaal te innoveren. U kiest op basis van onderbouwde scenario’s wie, wat, waar, wanneer en waarom gaat doen. Niet een keer, maar continu.

Hier staat u nu

  • Denken binnen uw organisatiegrenzen
  • Sturen op gevoel
  • Beperkt realtime inzicht in waarde

Hier wilt u naar toe

  • Denken buiten uw organisatiegrenzen
  • Simuleren van waardeproposities
  • Een realtime waarde dashboard

Vind samen met ketenpartijen nieuwe waardeproposities en blijf aansluiten bij de behoeften van uw klanten.

Waarom

Digitale innovaties realiseren op basis van waarde. Besluiten op basis van waarde. Digitalisering versnellen op basis van waarde. Waarde die inzichtelijk en meetbaar is gemaakt. Aandacht voor ieders individuele belangen en de focus op synergievoordelen. Een basis om samen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en uw eigen organisatie door te ontwikkelen. Digitale innovaties optimaal benutten.

Resultaat

U realiseert een stuurmechanisme in uw ecosysteem op basis van waarde. U maakt waardeproposities elke dag meetbaar met behulp van scenario's. En u neemt op onderbouwde wijze besluiten om uw koers en digitale innovaties continu aan te blijven passen.

Voordelen van I-Knowledge

Datagedreven besluiten

Innovatie versnellen

Waardeproposities combineren

Plan nu een afspraak

Realiseer uw ambitie, start vandaag.

Neem contact op met onze experts voor een echte kennismaking.

Scan gratis jullie IT-project

Een van de belangrijkste uitdagingen bij een IT-project is dat business & IT-teams samen begrijpen van wat we willen doen en wat we gaan doen.

Hoe gaat dat in jullie IT-project?
Ontdek het vandaag. Gratis en vrijblijvend en ga samen aan de slag.

Bekijk onze scan

You have Successfully Subscribed!