Navigeren

Ontdek uw services

U wilt de link tussen uw strategie en business & IT-teams verder versterken. Een stuurmechanisme met een procesgerichte aanpak waarbij eigenaarschap, contract- & risicomanagement en een scherp oog voor kosten, baten en waarde centraal staan. Uw teams de mogelijkheid bieden proactief te handelen over afdelingsgrenzen heen. Op basis van een gedeelde visie hoe uw organisatie zich onderscheidt in de markt. En dit continu te vertalen naar business en technologie services die uw medewerkers en klanten elke dag gaan gebruiken.

Hier staat u nu

  • Lokaal handelen
  • Onduidelijke besluitvormingscontext
  • Laag onderling commitment

Hier wilt u naar toe

  • Integraal handelen
  • Gedefinieerd stuurmechanisme
  • Wederzijdse afhankelijkheid

“Aannames zijn de kortste weg naar teleurstelling. Business capabilities maken uw uitdagingen inzichtelijk, terwijl services meetbaar laten zien hoe deze uitdagingen worden opgelost”

Waarom

Uw medewerkers doen hun uiterste best om het werk elke dag een stukje beter, sneller en aantrekkelijker te maken. Er is een hoge betrokkenheid bij de eigen- en/of afdelingswerkzaamheden. Het is onduidelijk voor uw medewerkers welke concrete IT-diensten nodig zijn en of deze diensten bijdragen aan de gestelde doelen. Dit vertraagt de besluitvorming in een tijd dat u continu wilt versnellen. U wilt uw mensen daarnaast de handvatten bieden om op een efficiënte wijze om te gaan met de schaarse middelen waarover u beschikt.

Uw business- & applicatie services

Continu gelinkt aan uw business capabilities

Uw service context & interface

Wanneer begint het, wanneer stopt het en wat wordt er geleverd?

Uw service interactie

Onderlinge online & offline communicatie

Uw technische services

Sturing, richting & kaders voor realisatie van technologie

Resultaat

Een stuurmechanisme met een gemeenschappelijk taal voor business & IT-teams die uw organisatie in staat stelt relevant te blijven. Uw mensen stemmen de onderlinge verwachtingen over IT-dienstverlening continu met elkaar af. Er is een balans tussen lokaal en integraal handelen. Uw mensen hanteren een probleem-oplossing focus om nieuwe services te ontdekken. Services die slim worden gevisualiseerd en gecommuniceerd op het perspectief van een stakeholder.

Voordelen van I-Knowledge

Business & IT-teams verbonden

Fundament voor samenwerking

In begrijpelijke taal

Plan nu een afspraak

Scan gratis jullie IT-project

Een van de belangrijkste uitdagingen bij een IT-project is dat business & IT-teams samen begrijpen van wat we willen doen en wat we gaan doen.

Hoe gaat dat in jullie IT-project?
Ontdek het vandaag. Gratis en vrijblijvend en ga samen aan de slag.

Bekijk onze scan

You have Successfully Subscribed!