Regisseren

Grip op uw data

U vindt data van strategisch belang en wilt deze beter managen en beheersen. U ziet elke dag hoe data de prestaties van uw organisatie beïnvloedt. U zoekt naar een manier om data slimmer te organiseren. U wilt richting geven aan data door doelen, communicatie, beleid, competenties, processen en technologie vorm en inhoud te geven.

Hier staat u nu

  • Data als kostenpost
  • Datamanagement in silo's
  • Data is een beheervraagstuk

Hier wilt u naar toe

  • Data als asset
  • Datamanagement integraal
  • Data is een strategisch thema

Technologie is vluchtig. Data is de enige constante factor.

Waarom

U wilt beslissingen nemen die op juiste data gebaseerd zijn. Steeds vaker gaat dit mis. Dubbele data, systeemaanpassingen, toename van het aantal datakoppelingen, oude technologie, performance issues, imago problemen zijn symptomen die u elke dag in toenemende mate ziet. De ene afdeling presteert beter dan de andere afdeling. Dit maakt de samenwerking met uw ketenpartijen lastig. U wilt een toekomstbestendige aanpak.

Uw data strategie

Opstellen doelen, beleid, standaarden, processen en prestatie-indicatoren.

Uw data organisatie

Inrichten van rollen, taken, verwachtingen en verantwoording.

Uw data monitoring

Beheersen van de datakwaliteit en data problemen.

Uw data beveiliging

Beheersen van data risico's en privacy aspecten.

Resultaat

U heeft een data-governance inrichting gerealiseerd die het fundament heeft gelegd om data-gedreven te werken. Een data-governance inrichting gebaseerd op best-practices die uw organisatie elke dag beter om laat gaan met data. Door visie, leiderschap en aansluiting op de belangen van uw mensen is de overtuiging ontstaan dat data van strategische waarde is.

Voordelen van I-Knowledge

Data als drijvende kracht

Visualisatie van uw data

Concurrentie voorblijven

Plan nu een afspraak

Bekijk alle oplossingen van 'Regisseren'

Realiseer uw ambitie, start vandaag.

Neem contact op met onze experts voor een echte kennismaking.

Scan gratis jullie IT-project

Een van de belangrijkste uitdagingen bij een IT-project is dat business & IT-teams samen begrijpen van wat we willen doen en wat we gaan doen.

Hoe gaat dat in jullie IT-project?
Ontdek het vandaag. Gratis en vrijblijvend en ga samen aan de slag.

Bekijk onze scan

You have Successfully Subscribed!